Tröja // Sweater #1

Min första nålbunnda tröja, påbörjad i januari och klar juli, 2016. Tänkt som stalltröja till min systerdotter, så förmodligen bra idé att hon inte ville ha så länga ärmar.

Jag bestämde mig för att inte använda den mer vanliga metoden, dvs nålbinda från botten och upp eftersom det kändes som jag lättare kunde styra över längd genom att istället starta från mitten, typ, och för att jag inte visste exakt hur lång den skulle bli innan hon provat den. Jag började med halsen och armhålen, sen fortsatte jag nedåt, sen ärmar och sen lade jag till mer i halspartiet och ett lite mer dekorativt element där fram i halsen. För annars hade den kanat neråt mer och mer. Och hur jag lyckades nålbinda så här, från båda sidorna av tröjan, är tack vare att mitt mysterisstygn är så symmetriskt.

Jag använde bennålar som jag köpt från RareCrafts på Etsy. Särskilt en som var lite större än de nålar jag annars brukar använda när jag nålbinder, eftersom jag ville att stygnen skulle bli lite större och mer “luftiga” (och ifall valkning skulle bli aktuellt, dvs för att krympa saker och ting).  Försökte även låta bli att dra åt garnet så hårt när det låg över tummen, så tröjan inte skulle bli så stel att det inte gick att ta på sig den. Garnet är grått Alpaca sport-garn från Naturgarn AB. Det gick faktiskt åt 222 gram, vilket är lite roligt då stygnet i sig bygger mycket på just siffran två.

Och ett stort tack till alla i gruppen Nålbindning : stitch-along sweater på Facebook! Mitt album där hittar du här. För nu har jag äntligen kommit in i nålbindandet igen och planerar redan en till tröja.. och det är helt klart saker som jag skulle vilja göra lite annorlunda, mest att göra ärmhålen lite mindre, eller iallafall mer symmetriska ärmar överlag. Och att det är bättre att skynda långsamt. Att stressa innebär större risk för stygnkonstigheter och annat.

Bildalbum på flickr (med måååånga fler bilder) finns här, och inkluderar den här videon som visar hur stretchig tröjan är, och tröjan finns pinnad här på Pinterest.

2016-01-09-DSC092872016-04-24-DSC00258
2016-07-19-DSC089512016-07-19-DSC08961

My first needlebound sweater, started on in January and finished in July, 2016. Intended as stable sweater for my niece, and probably a good idea that she wanted short sleeves.

I decided to not go with the more common approach, ie needlebinding from the bottom and up, because it felt like I more easily control the overall lengthy by starting from the middle, ish, and because I wasn’t sure how long I should make it before she had tried it on. I started with the cowl and armholes, then continued downwards, then the sleeves and then added more to the cowl/collar area as well as a more decorative element in the front. Because otherwise it would’ve pulled further and further down. And the reason I could in fact do this, needlebind from both sides of the sweater, is thanks to my mystery stitch being symmetrical.

I used bone needles that I bought from RareCrafts on Etsy. One in particular was slightly larger than what I usually use when I needlebind, since I wanted the stitches fairly large or at least “airy” (and in case it needed felting, ie shrinking). Also tried not to pull too much when the yarn went around my thumb, so the sweater wouldn’t be too stiff to put on. Yarn is grey Alpaca sport yarn from Naturgarn AB. And I actually use 222 grams, which is a bit funny since this stitch in itself is all about the number two.

And a big Thank You everyone in the Nålbindning : stitch-along sweater group on Facebook! My album there can be found here. Because now I’ve finally gotten around to needlebind more and I’m already planning another sweater.. and there are indeed some things I’d like to do a bit differently, mostly try to make the sleeve holes slightly smaller, or at least more symmetrical sleeves overall. And that easy does it. Too quickly is likely cause for stitch oopsies and what not.

Image album on flickr (with maaany more images) can be found here, and includes this video that shows how stretchy the sweater is, and a pin of the sweater can be found here on Pinterest.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *