[ om // about]

Senast uppdaterad // Last updated: 2018-08-20

Jag lärde mig nålbinda 2005, så stort Tack för ditt tålamod, B! ..och tänk att det redan gått över 10 år.. Under årens lopp har det blivit ett och annat alster, mest mössor som man kan se i mitt galleri. Det verkar som jag på senare tid använt ett stygn som inte finnas listat någon annanstans, så jag ska försöka skriva mer om det snart.

Denna sajt var tidigare enbart på engelska, dvs Miraculous Needlebinding, men nuvarande version är tänkt att vara tvåspråkig, då jag tycker det är synd att det finns så lite info om nålbindning på svenska. Mitt fokus kommer dock att vara böcker och annat om nålbindning på svenska, men jag ska även försöka lista annan litteratur, och skriva mer om mina egna projekt mm.

Vill du kontakta mig?
Vänligen skicka mig ett mail till miraculousm kanelbulle gmail punkt com.

~

I learnt how to needlebind in 2005, so Thank You so much for the patience, B! ..and to think it’s already been more than 10 years.. During the years I’ve made a few things, mostly hats that one can find in my gallery. It appears I’ve lately used a stitch that isn’t listed elsewhere, so I will try and post more info about that soon.

This site was earlier only in English, aka Miraculous Needlebinding, but the current version is intended to be in two languages, since I think it’s a shame there is so little info about needlebinding in Swedish. My focus however will be on books and so about needlebinding in Swedish, but I will also try to list other literature, as well as write more about my own projects etc.

Do you want to contact me?
Please send me an email to miraculousm at gmail dot com.