Välkommen // Welcome !!

..till den nyare versionen av min nålbindningssida!

Planen är att innehållet ska finns både på svenska och engelska, och att jag lättare ska få översikt av tidigare och kommande projekt.

//

..to the newer version of my needlebindning page!

The plan is for the content to be both in Swedish and English, and so that I easier can get an overview of previous and upcoming projects.

One thought on “Välkommen // Welcome !!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *