Hatt // Hat #1

Nålbunden hatt gjord åt min systerdotter. Fast den var lite stor för henne, så hon bar den aldrig riktigt. Men det är trevligt att ha kvar den som minne av att det faktiskt var min första nålbundna hatt! Bilderna är från oktober 2008 och jag tror jag gjorde den klart precis innan jag tog dem.

Hmm, jag tror jag började nerifrån med denna, med tanke på att toppen ser ut som den gör. Jag lyckades även snurra första varvet jag fäste ihop till en cirkel, så det är därför nackpartiet har en lite inåtkurva, så jag nålband helt enkelt över och ihop det området. Sedan fortsatte jag uppåt och gjorde lite minskningar för att forma brättet,  sen gjorde jag lite mer minskningar för att forma och avsluta mössa i toppen. Slutligen virkade jag picoter runt brättet för att göra kanten lite snyggare.

Ursprungligen tänkte jag nog att jag skulle fodra den med någon sorts silkigt material, så den inte skulle göra bärarens hår så statiskt, eftersom det där mohairgarnet är fluffigt kaos , sanna mina ord! Jag har för mig garnet var en blandning av ull och syntetgarn, men det funkade ändå ganska bra att skarva det. Jag använde en nål av buffelhorn, gjord av Mats Vilhems Knivar (tyvärr verkar hans sidan finnas kvar, men via archive.org kan man se delar av den här). Min nål var en specialorder, därav att nålarna på hemsidan var raka, medan mina var lite lätt kurvade 🙂

Jag tror att det är Oslo-stygnet jag använt (bör vara det B lärde mig när hon lärde mig nålbinda)  men är osäker.

Bildalbum på flickr (med några fler bilder) finns här.

needleboundhat01-2008 needleboundhat02-2008

needleboundhat06-2008 needleboundhat03-2008

Needlebound hat made for my niece. Although it was bit big for her, so she never really wore it. But nice to have it still as a reminder that it was my first needlebound hat! The images are from October, 2008, and I think I finished it just before I took them.

Hmm, I think I started at the bottom on this one, seeing as the top is looking as it does. I also managed to twist the first row when I joined that to a loop, so that’s what the neck side has a slight inwards curve, since I simply decided to keep needlebinding over and around that area. Then I continue upwards and did some decreases to shape the brim,  then more decreases to shape and finish the hat at the top. As a final touch I crocheted picots around the brim to give the edge a bit more fun look.

Initially, I thought of lining it with something like a silky fabric, so it won’t frizzle the wearer’s hair too much, as that mohair yarn is fuzzy chaos I tell you! The yarn was a mix of wool and synthethics I believe, but it still worked quite well to splice it. I used a needle made out of buffalo horn, made by  Mats Vilhems Knivar (unfortunately his page is gone now, but via archive.org one can view some of it here). My needle was a special order,  hence that the needles in images on his webpage are straight, and mine is slightly curved 🙂

I think I used the Oslo stitch (it should be the one B taught when I learnt how to needlebind) but I’m uncertain.

Image album on flickr (with a few more images) can be found here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *